The New York Times: “Küresel Isınmaya Çözüm Nükleer Enerjidir”

Paris’te devam eden “İklim Değişikliği Konferansı 2015″nda (COP21) küresel ısınmanın önüne geçmek için bir yol aranırken dünyanın saygın gazetelerinden New York Times’da bugün bir makale yayınlandı. Sera gazı salımlarının büyük oranda enerji üretiminden kaynaklandığına değinilen makalede küresel ısınmanın önüne geçmek için karbonsuz enerji üretiminin tek çözüm olduğuna vurgu yapılıyor.

28thiel-articleLarge

Makalede Çin, ABD ve Hindistan’nın kömür santrallerine olan yatırımlara değinilerek rüzgar ve güneş santrallerinin enerji talebini karşılayacak seviyede olmadığının altını çiziliyor. Dünya enerji talebinin sadece yüzde 2’lik kısmının rüzgar ve güneş santrallerden karşılandığı, güneş ve rüzgarın fosil yakıtlı santrallerin yerini alacak kapasite ve teknolojik seviyede olmadığına değiniliyor.

Ayrıca makalede nükleer enerjinin bu şartlar altında ön plana çıktığına değinilirken 1979’da yaşanan TMI kazası ve yürütülen anti-nükleer kampanyalar neticesinde karbonsuz elektrik üretiminin hala gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

Makalede yer alan bilgilere göre elektrik üretimi sırasında yaşanan ölüm istatistiklerinde her yıl 13000 kişinin fosil yakıtlı santrallerin emisyonları sonucu öldüğünü buna karşın Çernobil santrali kazasında 50 kişinin öldüğü, TMI ve Fukuşima kazasında ise radyasyon neticesinde can kaybı yaşanmadığına belirtiliyor.

nuclear-green-big

Yeni nükleer santral tasarımlarına da değinilen makalede modüler reaktörler başta olmak üzere 4. nesil reaktörlerle karbonsuz elektrik üretiminin önünün  açılacağı belirtilmekte, ayrıca ABD Yönetiminin  yeni nükleer santrallerin geliştirilmesi için maddi destek vermesi gerektiğine değinilmektedir.

Yeni nükleer santraller ve karbonsuz elektrik üretimi için bilim adamları ve mühendislerin hazır olduğu belirtilerek gelecek nesillerin temiz bir dünyada yaşaması için desteklerin verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu manada nükleerin iklim değişikliğini önlemede en önemli seçenek olduğuna vurgu yapılmaktadır.

 

Kaynak: http://mobile.nytimes.com/2015/11/28/opinion/the-new-atomic-age-we-need.html?_r=2&referer=https://t.co/54ZLe9VelT