Nükleer Hayat Kurtarıyor

Bu çalışma Kanada’da yapılmıştır. Haber sonunda yer alan linkten çeviri yapılmıştır.

1: Nükleer Santraller İklim Değişikliği ile Mücadele Eder.

Nükleer santraller; kömür, petrol ve doğalgaz santralleri gibi kesintisiz elektrik üretebilmektedir.  Bu nedenle, yeterli kapasitede nükleer santrallere sahip ülkeler   sera gazı salımı yapan enerji kaynaklarına ihtiyaç duymazlar. Nükleer santrallerin kullanımı ile 1971-2009 yılları arasında 64 milyar ton sera gazı salımı engellenmiştir.

(Kaynak: Kharec P. A. And Hansen J. E., “Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power”, NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Institute, New York, USA, Environmental Science Technology, 47(9), pp 4889-4895, 2013)

2: Nükleer Santraller Hayat Kurtarır:

Fosil yakıtlı santraller,sülfür dioksit ve nitrojen dioksit salımı yapar. Bu da solunum yolu hastalıkları sebebiyle ölümlere sebep olur . Fosil yakıtlı santraller yerine nükleer santrallerin kurulmasıyla, 1971-2009 yılları arasında, 1,84 milyon ölümün önüne geçilmiştir.

(Kaynak: Kharec P. A. And Hansen J. E., “Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power”, NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Institute, New York, USA, Environmental Science Technology, 47(9), pp 4889-4895, 2013)

3: Nükleer Santraller Temiz Enerji Kaynağıdır

Nükleer santraller ve güneş santralleri elektrik üretiminde sera gazı salımı yapmazlar. Ancak, her iki enerji santralinin imalattan sökümüne kadar ki yaşam döngüsü dikkate alındığında, nükleer santraller, güneş santrallerine kıyasla daha temiz bir enerji üretimi sunar.

Şekil 1’de; kömür, petrol, doğalgaz, güneş, rüzgar, hidro ve nükleer santrallerin yaşam döngüleri süresince ürettikleri kWh elektrik başına salım yapılan karbondioksit miktarı verilmektedir.

nükleer güneş

Şekil 1. Enerji santrallerinden yaşam döngüleri (imalattan söküme) boyunca salım yapılan karbon miktarı (Kaynak: Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report on Renewable Energy and Climate Change Mitigation, 2011.)

  1. Nükleer Santraller Ontario’nun Hava Kalitesini Arttırmıştır.

Ontario’da , kömür santralleri yerine nükleer santraller kurularak 2000-2014 yılları arasında elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı %37’den %62’ye çıkartılmıştır. Yerel hükümetin raporlarına göre 2000-2014 yılları arasında Ontario’nun hava kalitesi %90 oranında iyileşmiştir. Benzer şekilde de, söz konusu yıllar arasında rapor edilen kirli havaya sahip gün sayısında da büyük bir düşüş yaşanmıştır. Şekil 2’de Ontario’da yıllara göre rapor edilen kirli havaya sahip gün sayısı verilmektedir.

ontario

Şekil 2. Ontario’da Yıllara Göre Hava Kirliliği Yaşanan  Gün Sayısı

5: Nükleer Santraller Ontario’da Yaşayanların Solunum Yolu Hasatlığı Sayılarını Azaltmıştır

Ontario’da kömür santralleri yerine nükleer santrallerin kurulması, hava kalitesini, buna bağlı olarak da halkın sağlığını iyileştirmiştir. Toronto Sağlık Kurumu’nun raporuna göre 2004-2014 yılları arasında Ontario’da hava kalitesinden dolayı erken ölüm sayısı 1.700’den 1.300’e, hastanede tedavi sayısı ise 6.000’den 3.550’e düşmüştür.

Nuclear power plant Temelin

6: Nükleer Santraller Bu Yüzyılda Milyonlarca Yaşamı Kurtarmış Olabilir

Dünyada nükleer santrallerin kurulması ile 1950’liden bu yana 400.000 ile 7 Milyon arasında insanın ölümüne engel olduğu düşünülmktedir.

(Kaynak: Kharec P. A. And Hansen J. E., “Prevented Mortality and Greenhouse Gas Emissions from Historical and Projected Nuclear Power”, NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Institute, New York, USA, Environmental Science Technology, 47(9), pp 4889-4895, 2013)

HABER KAYNAĞI: https://cna.ca/news/nuclear-power-saves-lives-six-quick-facts/