Nükleer Enerjiden Elektrik Üretimi

Aşağıdaki animasyon 1960 – 2010 yılları arasında ülkelerde nükleer enerjiden elektrik üretimi kişi başına ton petrol eşdeğer biriminde göstermektedir. Günümüzde dünyada ortalama kişi başına enerji talebi 1,5 ton petrol eşdeğer olup bu talep her sene ortalama %2 artmaktadır.

Not: 1990 yılında Soğuk Savaşın bitmesiyle Rusya Federasyonu ve Doğu Bloğu ülkeleri verileri dahil edilmiştir.

Kaynak: http://www.gapminder.org/world/