İklim Değişikliğine Karşı Nükleer Enerji

Aralık 2015’de Paris’te düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Taraf Ülkeler Konferansında iklim değişikliği müzakerelerinin bir küresel anlaşmayla sonuçlanabileceği düşüncesiyle dünyanın her tarafından nükleer enerji dernekleri bir araya gelerek “İklim için Nükleer” girişimini başlatmıştır.

Uluslararası çalışmalar nükleer enerjinin artan elektrik talebini karşılarken sera gazı salımını azaltmak için gereken çözümün bir parçası olması gerektiğini göstermektedir. Nükleer enerji dünyada elektrik üretiminin %11’ini, Avrupa’da elektrik üretiminin %27’sini ve CO2’siz elektrik üretiminin %53’ünü sağlamaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının son Dünya Enerji Görünümü raporunda 1971 yılından itibaren mevcut oranlarda iki senelik toplam küresel salım olan 56 milyar ton CO2’nin salımının nükleer enerji sayesinde önlendiği belirtilmekte olup 2040 yılına kadar mevcut oranlarda dört senelik toplam küresel CO2 salımının nükleer enerji sayesinde önleneceği öngörülmektedir.

Kaynak: http://www.foratom.org/facts-and-figures/nuclear-for-climate.html