Farklı Elektrik Üretim Teknolojilerinden Kaynaklı Radyasyon Salımı

Birleşmiş Milletler Bilimsel Komitesi Farklı Elektrik Üretim Teknolojilerinden Kaynaklı Radyasyon Salımı Araştırması Yaptı

Birleşmiş Milletler Atom Radyasyonunun Etkileri Bilimsel Komitesi (UNSCEAR) tarafından hazırlanan rapor, kömür santrallerinden elektrik üretilmesinden kaynaklı radyasyon salımı nükleer santrallere göre oldukça fazla olduğunu gösterdi.

UNSCEAR raporuna göre “ Dünyada kullanılan elektrik üretim teknolojileri, iklimsel, çevresel, doğal kaynakların ulaşılabilirliği, politik ve ekonomik etkilere şekilleniyor. Ülke yönetimleri ve araştırmacılar farklı elektrik üretim teknolojilerin çevre, çalışanlar ve halka olan etkilerini araştırmak için çeşitli araştırmalar yapabiliyorlar. İyonize radyasyon salımı bu gibi araştırmalarda ele alınan birçok faktörden sadece biri.”

UNSCEAR bunun gibi bir araştırmayı daha önce 1993 yılında yapmıştı. Komite elektrik üretimine göre radyasyon salımı ile ilgili metodolojisini değiştirerek araştırmasını güncelledi. Yeni metodoloji geliştirilen birçok enerji üretim çeşidini kapsayacak şekle getirildi. Komite ayrıca farklı üretim teknolojilerinde çalışan kişilerin mesleki radyasyon maruziyetlerini de dozimetrelerden (işçiler tarafından yıl boyu alınan radyasyonu kayıt eden alet) alınan bilgilere göre yeniden değerlendirdi.

UNSCEAR’ın 9 Şubat 2017’de yayınladığı raporda nükleer, kömür, doğalgaz, biyo yakıt, jeotermal, rüzgâr ve güneş kullanılarak elektrik üretiminden kaynaklı radyasyon salımı incendi.

Komite araştırmasına göre kömür santrallerinden kaynaklı radyasyon seviyesinin oldukça düşük olmasına rağmen, Dünya’da elektrik üretiminden kaynaklı radyasyon salımının yarısından kömür santralleri sorumlu. Nükleer santrallerinden kaynaklı radyasyon salımı kömür santrallerinin beşte biri (1/5) kadar. Kömür santrallerinden kaynaklı kolektif doz (o bölgedeki nüfusun aldığı dozun toplamı) santral yaşına göre 670-1400 man Sievert iken, Nükleerde bu oran 130 man Sv. Diğer enerji üretim türlerinde; jeotermal 5-160 man Sv, doğalgaz 55 man Sv, petrol 0.03 man Sv.

UNSCEAR ayrıca birim elektrik üretimine karşılık gelen radyasyon salım değerlerini de hesapladı. Yapılan hesaba göre kömürden kaynaklı salım GWe başına 0.7-1.4 man Sv arasında değişirken bu oran nükleerde 0.43 man Sv/GWe olarak bulunmuş.

Haberin Devamı için:

http://www.world-nuclear-news.org/EE-UNSCEAR-studies-radiation-exposure-from-electricity-0902174.html

Raporun Tamamı:

http://www.unscear.org/docs/publications/2016/UNSCEAR_2016_Report.pdf