Güney Avustralya Kullanılmış Nükleer Yakıt Deposundan 257 Milyar Dolar Kazanç Bekliyor

Nükleer atıkların bertarafı konusunda Güney Avustralya Kraliyet Komisyonunun raporu yayınlandı.

Nükleer Yakıt Çevrimi Kraliyet Komisyonu’nun yayınladığı rapora göre Güney Avustralya Adelaide bölgesinde kurulacak nükleer atık bertaraf tesisi oldukça karlı bir yatırım olacak.

Kurulacak tesis için hesaplamalar yapılırken bölgeye bir havaalanı, bir liman ve demir yolu altyapısı kurulacağı öngörüldü.

Rapor, geçtiğimiz yıl Güney Avustralya Başkanı Jay Weatheril’in talebi doğrultusunda barışçıl amaçlarla kullanılacak nükleer yakıtlar için yapılacak madencilik, zenginleştirilme ve kullanılmış yakıt depolanması konularında araştırma yapmak üzere Kraliyet Komisyonu görevlendirmesi üzerine hazırlandı.

Komisyon üyesi eski Güney Avustralya Valisi Kevin Scarce yaptığı açıklamada; “Ön bulgularımız ulusal ve uluslararası saha ziyaretleri ile toplanan veriler çerçevesinde yapılan bağımsız finansal analizleri içeriyor. Birçok kişinin nükleer enerjiye duygusal olarak yaklaştığını biliyoruz ancak bu komisyon raporu duygusallık ve kişisel görüşler ile değil bilimsel gerçekler ışığında oluşturuldu.” dedi.

Picture: Nat Rogers

Scarce açıklamasının devamında; “ Dünya çapında nükleer santral sahalarında geçici depolanan ve nihai depolamayı bekleyen 390.000 ton kullanılmış nükleer yakıt var. Kullanılmış yakıtların derin jeolojik depolanması dünya ülkelerinin uygulamayı planladıkları ortak yöntem olarak gözüküyor” dedi.

Güney Avustralya’da sismik aktivitenin çok düşük olması, dengeli bir jeolojik yapının, kurak bir iklimin ve istikrarlı bir politik yapının bulunması sebebiyle nükleer kullanılmış yakıtların nihai depolanması için çok uygun.

Kullanılmış nükleer yakıtlar 450 metre yerin altına gömülmeden önce planlanan sahada kurulacak geçici depoda 100 yıl bekletilmesi planlanıyor.

Geçici depolama kurularak, derin jeolojik saklama depolarının ve projenin diğer alt yapı ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması hedefleniyor.

Güney Avustralya Hükümetinin yaptığı hesaplamaya göre 10 yıllık periyottaki işlerin yapılması ve derin deponun inşasına başlanması için 15.800 ton kullanılmış yakıt için alacakları ücret yeterli olacak. Bu da dünyadaki kullanılmış yakıtların yaklaşık %4’üne denk geliyor.

Güney Avustralya hükümeti geçici ve nihai depolama tesisinin 138.000 ton kapasiteye sahip olması durumunda 120 yılda bölgeye 257 milyar dolar kazanç sağlamasını bekliyor.

Güney Avustralya dünyanın en büyük uranyum rezervlerinden birine sahip. Bölgede 1988 yılından beri Uranyum madenciliği yapılıyor. Buradan çıkarılan Uranyum dünya ihtiyacının %25’ini karşılıyor. Ayrıca bölgede keşfedilmemiş Uranyum rezervlerinin de olduğuna inanılıyor.