Dünya Nükleer Birliği Başkanı: İklim Değişikliği Hedefleri için 2050 Yılında 1000 GW’lık Nükleer Kapasite Gerekli

Tüm dünyada iklim değişikliği  tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Enerji ile ilgili her platformda dile getirilen karbon salımı azaltılması talebi, alternatif enerji kaynakları ve nükleeri ön plana çıkarmakta. Tartışmalar süre dursun, konunun uzmanları nükleer olmadan, küresel ısınmada 2 C derece hedefinin yakalanmasının zor olacağını ortaya koymakta.

Dünya Nükleer Birliği Başkanı (World Nuclear Association, WNA) Agneta Rising, “Küresel ısınma ile mücadelede netice almak istiyorsak 2050’de global elektrik talebinin %25’i nükleerden karşılanmalı” dedi. Başkanı Rising, Nükleer Afrika 2017 Konferansında yaptığı konuşmada bu hususa değinerek, nükleer kapasitenin 2050 yılında 3 katına çıkacağını öngördüklerini belirtti.

rising 2Küresel ısınmanın hedeflenen düzeyde kalması için nükleer enerjinin olmazsa olmaz olduğuna değinen Başkan Rising, 2050 yılına kadar 1000 GW’lık nükleer kapasitenin işletmeye girmesi gerektiğinin altını çizdi. Nükleer enerjide bugün 392 GW’lık kurulu kapasite mevcut.

WNA’nın hesaplamaları;

  • 2016-2020 arası yıllık 10 GW’lık yatırım,
  • 2021-2025 arası yıllık 25 GW’lık yatırım,
  • 2026-2050 arası yıllık 33 GW’lık yatırım,

yapılması gerektiğini ortaya koymakta.

Başkan Rising, “Bu hedefler daha önce gerçekleştirildi. Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda 2050 yılında dünya elektrik talebinin % 25’i nükleerden karşılanacak” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansının, nükleer enerjiyi “ucuz ve az karbonlu bir enerji çeşidi” olarak tanımladığına değinen Başkan Rising, “Şu anda hiçbir ülke nükleer enerji olmadan temiz bir enerji sistemi kuramaz” dedi.

Başkan Rising, Almanya’nın karbon salımı azaltmak için rüzgar ve güneşe ağırlık verdiğine de değindi. Sözlerine devam eden Başkan,”Ancak Almanya’nın kurması gereken yenilenebilir kapasitenin Fransa’nın nükleer kapasitesinin 3 katı” dedi.  Almanya’da yapılan bunca yatırıma rağmen yenilenebilir kapasitenin ancak %10-15 seviyelerinde kaldığına değinen Başkan, İsveç, Fransa, Belçika ve Güney Kore’yi örnek göstererek “Bu ülkeler petrol ve kömüre olan bağımlılıklarını sadece 13 yılda Nükleer Enerji’yle sonlandırdı.” dedi.