Tarım Faaliyetlerine Etkiler

Nükleer santraller, nükleer güvenlik sistemleri ile çevreden izole edilmişlerdir. Yer seçimi aşamasından başlayarak bütün aşamalarda nükleer güvenlik ilkelerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Nükleer güvenlik sistemleri, radyoaktif maddelerin olası kaza koşulları da dâhil olmak üzere çevreyle temasını önlemeyi amaçlamaktadır. Normal işletme koşullarında nükleer santrallerin tarım alanları üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır, çünkü radyoaktif maddelerin santral dışına çıkmasını engelleyecek nükleer güvenlik sistemleri bulunmaktadır.

 Termik santrallerde, santralin bacasından salınan duman bileşenleri zaman içerisinde yere çökmekte ve çevredeki toprak alanlarında kirliliğe neden olmaktadır. İlaveten termik santrallerde yanma sonucunda oluşan küller, kül barajlarında ve toprak üzerinde depolanmakta ve toprak kirliliğine neden olabilmektedir [1]. Oluşan bu külde, ağır metal ve radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Termik santrallerde depolanan küller, depo sahasında bulunan toprak ve bitki örtüsünü etkileyebilmekte ve yağışlarla içerdikleri maddelerin yer altı sularına karışmasına neden olmaktadır [2].

Termik santrallerin neden olduğu hava kirliliği, orman alanları ve tarım alanları üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Termik santrallerden salınan SO2, NOx ve partikül maddeler, büyük alanlarda birçok tarla bitkisi, meyve ağacı ve zeytin ağaçlarında meyve verimini önemli ölçüde düşürmektedir [3]

Nükleer santrallerde bu tür hava kirleticileri bulunmadığından, tarım alanlarına veya bitki örtüsüne herhangi bir olumsuz etkileri söz konusu değildir.

Tarım

Dünyada pek çok ülkede nükleer santrallere yakın tarım alanları mevcuttur. Örneğin Fransa’da bulunan Cruas-Meysse ve Tricastin nükleer santrallerinin bulunduğu bölgede, Fransa’nın üzüm üretiminin yarıya yakını gerçekleştirilmektedir. Fransa’daki Aquitaine Bölgesinde Blayais Nükleer Santrali işletme halindedir. Bu bölgede 50 bin çiftlik ve 950 organik tarım yapan çiftçi bulunmaktadır.

Kaliforniya’da Diablo Kanyon Nükleer Santralinin bulunduğu San Luis Obispo County’de üzüm, çilek, sebze ve büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir. 2012 yılı üretimi toplam değeri 860 milyon dolardır. Santralin en yakın tarım bölgesine olan uzaklığı yaklaşık 11 km’dir.

Dünyada tarım ihracatında ilk 6 sırada bulunan ülkelerde işletme halinde nükleer santraller bulunmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında ise yeni nükleer santrallerin inşaatı devam etmektedir [4].

Referanslar:

[1] Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM): “Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri”, Stratejik Rapor No:14, (2006), s.59

[2] Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM): “Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri”, Stratejik Rapor No:14, (2006), s.59

[3] B. İlhan Goncaloğlu, Ferruh Ertürk, Alpaslan Ekdal: Termik Santrallerle Nükleer Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Açısından Karşılaştırılması”, Ekoloji Çevre Dergisi, (2000), 34, s.10

[4] Maps of World, “Top Ten Countries by Agricultural Exports”. http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-agricultural-exporters-map.html, son erişim: 14 Eylül 2015

Paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VK