Nükleer, Rüzgar ve Güneş Enerjisi için ne kadarlık bir alan gerekiyor?

Nükleer enerji ve fosil yakıt tesisleri, rüzgâr santralleri ve güneş enerjisi panellerine göre çok daha az alan gerektiriyor.

Sürdürülebilir enerji arzında alternatifler değerlendirilirken bilimsel, objektif ve şeffaf bir analizine dayanması gerekmektedir. Bu manada, nükleer enerjinin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik en iyi seçeneklerden biridir.

75 bilim insanının desteklediği yazar Barry Brook bu yazısında, arazi kullanımının flora ve faunaya etkisini incelemiştir.

Jesse Jenkins, Brook’un şekillerini kullanarak Energy Collective’deki arazi kullanımını inceleyerek şu sonuçlara vardı:

Nükleer Enerji

ABD’nin 2050 yılındaki elektrik ihtiyacının üçte birini nükleer güç ile karşılamak için Brook’un oluşturduğu arazi şekillerine göre sadece 440 kilometre karelik bir alan gerekiyor.

Güneş Enerjisi:

Aynı enerji talebi güneş enerjisi ile karşılanacak olsa 4.000-11.000 kilometre karelik bir alan gerekecek.

Görüldüğü gibi bu alan, nükleer enerji tesisinin gerekli duyduğu alandan en 9 kat daha fazla olan bir arazi boyutu.

Rüzgâr Enerjisi:

Yukarıda bahsi geçen enerji talebi rüzgar enerjisi ile karşılanacak olsa 66.000 kilometre karelik bir alan gerecektir.

Bu alan Batı Virginia kadar devasa büyüklükte bir alandır.

Nükleer Enerji Enstitüsü (NEI) son günlerde alan hesaplamaları için aynı yaklaşım ile bir çalışma yaptı.

Jenkins ve Brook’un Amerika’nın elektrik ihtiyacının üçte birine yönelik olan hesaplamalarının yerine, NEI 1000 MW’lık bir enerji üretmek için gerekli alan miktarlarını karşılaştırdı.

NEI hesaplarında kapasite faktörünü de dikkate aldı. Kapasite faktörü, santralin yıl boyunca ürettiği elektriğin santral hiç durmadan çalışması ile elde edilecek enerjiye oranı demektir. Nükleer reaktörler, arada sırada yakıt ikmali için geçici süreliğine durdurulduklarından ortalma %90’lık kapasite faktörü ile çalışıyorlar.  Rüzgâr tarlaları konum ve diğer faktörlere bağlı olarak %32-47’lik bir kapasite faktörüne sahip olurken bu değer güneş enerjisi panellerinde ise %17-28 gibi aralıkta bulunuyor.

Peki!

Nükleer enerji bir avantaj sağlıyor mu? Tercih edilmesi gereken makul bir seçenek mi?

Kesinlikle evet. Yenilebilir enerjiyi savunanlar, kapasite faktörünü genelde görmezden gelirler ancak kapasite faktörü hava koşullarına göre kesintili çalışan (güneş, rüzgar) ve baz yük enerjinin (nükleer, hidro) karşılaştırılmasında doğal olarak tercih edilen bir durumdur. Pil teknolojisinde büyük bir gelişme yaşanırsa rüzgâr ve güneş enerjisinin kapasite faktörleri geliştirebilir. Ancak böyle bir gelişme henüz başarılmış değil.

1000 MW’lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 kilometrekarelik alana ihtiyaç duyulur. Buna karşın 1.000-MW rüzgâr santrali için yaklaşık olarak 344 kilometre karelik bir alan gereklidir.

alan karşılaştırma nükleer
Nükleer Santral

1,000-MW nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin rüzgâr türbinleri ile üretilmesi için kapasite faktörünü de dikkate aldığımızda (%32-47)   1.900 MW- 2.800 MW arasında rüzgâr santrali kurulması gerekir. Bu durumda 1.000 MW’lik bir nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektrik miktarını rüzgar santralinin üretmesi için gerekli olan alan 418 – 679 kilometrekaredir.

alan karsılastırma rüzgar
Rüzgar Santrali

1.000-MW Güneş Santrali (PV) kurulması için 36 kilometrekare alan gerekir. Güneş santrallerinin kapasite faktörlerini de dikkate aldığımızda (%17-28)  1,000-MW gücündeki nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin güneş santralleri ile üretilmesi için 3.300 MW- 5.400 MW güneş santrali kapasitesi gerekir. Böyle bir güneş santrali için 72-120 kilometrekarelik bir alan gerekir.

alan karşılaştırma günes
Güneş Santrali

Bu karşılaştırmayı dürüst bir şekilde keskin bir şekilde yaparsak nükleer enerjinin daha da iyi sonuçlar sunduğunu görebiliriz. Georgia’da beş reaktörün inşa edildiğini ve Güney Carolina ve Tennessee’nin ise mevcut tesislerde bulunduğunu bir düşünün. Bu reaktörler, tesislere ayrılandan daha fazla alan kaplar. Neredeyse yeni rüzgar ve güneş enerjisi kurulumlarının hepsi yeni tasarımlara sahip, cin fikirli rüzgar ve güneş enerjisi destekçileri enerji kurulumlarını kamplarında yaygın bir şekilde kullanıyorlar (çatı üstü güneş enerjisi gibi).

Sonuç olarak, bu duruma hangi açıdan bakarsanız bakın, küçük bir alanda temiz elektrik enerjisi üretmek istiyorsanız tek mantıklı seçenek nükleer enerjidir. Brook’un da işaret ettiği gibi bu durum arazinin değerli veya biyolojik çeşitlilik endişelerinin önemli düzeye ulaştığı noktalarda belirleyici unsur olabilir. ABD gibi yerlerde bu durum enerji türlerinin karıştırılması gerektiği yönünde şekillenebilir. Tüm bu uygulamalar, daha yeni uygulanmaya başlanmış olabilir ancak enerji politikasında dikkate alınması gereken gerçek sorunları ortaya çıkaracaktır.

Kaynak: 

http://neinuclearnotes.blogspot.com.tr/2015/07/how-much-land-does-nuclear-wind-and.html