Tarımsal Faaliyetlere Etkiler

Nükleer santrallerde, radyoaktif maddelerin olası kaza koşulları da dâhil olmak üzere çevreyle temasını önleyen nükleer güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Nükleer güvenlik sistemleri, radyoaktivitenin her koşulda çevreden izole edilmesini sağlar. Bu nedenle, normal işletme koşullarında nükleer santrallerin tarım alanlarına veya tarımsal faaliyetlere herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Örneğin, termik santraller hava kirliliğine neden olabilmektedir. Termik santrallerin bacalarından salınan SO2, NOx ve partikül maddeler, birçok tarla bitkisinde, meyve ağacında ve zeytin ağaçlarında meyve verimini önemli ölçüde düşürebilmektedir.[1] Nükleer santrallerden ise hava kirliğine neden olabilecek bir kirletici madde salınmamaktadır. Nükleer santrallerin bacalarından salınan su buharıdır.

 

Nükleer santrallerden herhangi bir hava kirleticisi salınmadığından, tarım alanlarına veya bitki örtüsüne herhangi bir olumsuz etkileri söz konusu değildir. Dünyada tarım ihracatında ilk 10 sırada bulunan ülkelerin tamamında nükleer santraller bulunmaktadır. Bu ülkelerde işletmede 248 adet nükleer reaktör olduğunu görmekteyiz. Yine bu ülkelerde 15 adet nükleer reaktör de inşaat halindedir.

ÜLKE İHRACAT MİKTARI[2] SANTRAL SAYISI
1 ABD 102 Milyar Dolar 98 santral işletmede+ 2 santral inşa halinde
2 Hollanda 86,5 Milyar Dolar 1 santral işletmede
3 Almanya 63,5 Milyar Dolar 7 santral işletmede
4 Çin 63 Milyar Dolar 46 santral işletmede 11 santral inşa halinde
5 Brezilya 47,7 Milyar Dolar 2 santral işletmede
6 Fransa 41,8 Milyar Dolar 58 santral işletmede+1 santral inşa halinde
7 İspanya 40,5 Milyar Dolar 7 santral işletmede
8 Belçika 36 Milyar Dolar 7 santral işletmede
9 Kanada 35,9 Milyar Dolar 19 santral işletmede
10 Arjantin 25,8 Milyar Dolar 3 Santral İşletmede 1 santral inşa halinde
TOPLAM 542 Milyar Dolar 248 santral işletmede

Fransa’daki Cruas-Meysse ve Tricastin nükleer santrallerinin bulunduğu bölgede, Fransa’nın üzüm üretiminin yarıya yakını gerçekleştirilmektedir.

Yine Fransa’daki Aquitaine Bölgesinde Blayais Nükleer Santrali işletme halindedir ve bu bölgede 50 bin çiftlik ve 950 organik tarım yapan çiftçi bulunmaktadır.

Kaliforniya’da Diablo Kanyon Nükleer Santralinin bulunduğu San Luis Obispo County’de üzüm, çilek, sebze ve büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir. 2012 yılı üretimi toplam değeri 860 milyon dolardır. Santralin en yakın tarım bölgesine olan uzaklığı yaklaşık 11 km’dir.

Sitemizin Medya Bölümü kısmındaki Belgeseller başlığı altındaki Fransa’da Nükleerle Yaşam: “Gözlerimle Gördüm” Belgeselinde, ülkemizde Sinop ve Mersin’de kurulacak nükleer santrallerin çevresinde yaşayan halk temsilcilerimiz ile Fransa’daki nükleer tesislerin çevresinde yaşayan halk temsilcileri Fransa’da bir araya getirilmiş ve tarım, hayvancılık, turizm vb. alanlarda temsilcilerin görüş alışverişinde bulunması sağlanmıştır. Fransa’ya yapılan bu ziyarette, CEA Marcoule, Flamanville nükleer enerji santralleri ziyaret edilmiş ve bu bölgede yaşayan halk temsilcileri ile görüşülmüştür. Mersin ve Sinop Bölgesinden katılan halk temsilcileri nükleer enerji santrallerinin tarım faaliyetleri üzerine ilişkin etkileri hakkında Fransız yetkililere doğrudan sorularını yöneltme fırsatı bulmuşlar ve nükleer enerji santrallerinin söz konusu bölgelerde yürütülen tarım faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını birinci ağızdan duymuşlardır.

[1] B. İlhan Goncaloğlu, Ferruh Ertürk, Alpaslan Ekdal: Termik Santrallerle Nükleer Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirilmesi Açısından Karşılaştırılması”, Ekoloji Çevre Dergisi, (2000), 34, s.10

[2] https://knoema.com/aulndse/the-world-s-leading-exporters-of-agricultural-products