Balıkçılık Faaliyetlerine Etkiler

Kömürle veya doğal gazla çalışan termik santrallerin ve nükleer santrallerin önemli miktarda soğutma suyuna ihtiyaçları vardır. Dünyadaki birçok uygulamada deniz kıyısında kurulan enerji santrallerinde bu ihtiyaç deniz suyu ile karşılanmaktadır. Nükleer santrallerin işletme koşullarında soğutma suyu sisteminde kullanılan suda değişikliğe uğrayan temel su kalitesi parametresi su sıcaklığıdır. Soğutma suyuna herhangi bir radyoaktivite bulaşması söz konusu değildir. Artan su sıcaklığının deniz ortamının su sıcaklığı ne kadar artırabileceği ise her ülkenin kendi özgün koşulları dikkate alınarak kendi mevzuatında tanımlanmıştır.

Ülkemizde konu ile ilgili sınır değerler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Mevzuatta belirlenen sınır değerler aşılmadığı takdirde balıklar dâhil diğer deniz canlılarının bir zarar görmesi söz konusu değildir. Nükleer santrallerde soğutma sularının uzaklaştırıldığı derin deniz deşarjı sistemleri ilgili mevzuattaki bu sınır değerler sağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Balıklar dâhil deniz canlılarının zarar görmemesi için gerekli tüm mühendislik önlemleri alınmaktadır. Gerekli önlemler alındığında nükleer enerji santrallerinin balıklar üzerinde ya da balıkçılık faaliyetleri üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Örneğin Rusya’da ilk olarak 2009 yılında Novovoronej Nükleer Santrali’nin soğutma göletinde, 2011 yılında Rostov Nükleer Santrali’nde, 2012 yılında Smolensk Nükleer Santrali’nde ve son olarak da Kalinin Nükleer Enerji Santrali’nin soğutma göletinde Balık Tutma Şampiyonası düzenlenmiştir. Son düzenlenen şampiyonaya ülkemizden de temsilciler katılmıştır. Haberin detayları için lütfen tıklayınız.

Sitemizin Medya Bölümü kısmındaki Belgeseller başlığı altındaki Fransa’da Nükleerle Yaşam: “Gözlerimle Gördüm” Belgeselinde, ülkemizde Sinop ve Mersin’de kurulacak nükleer santrallerin çevresinde yaşayan halk temsilcilerimiz ile Fransa’daki nükleer tesislerin çevresinde yaşayan halk temsilcileri Fransa’da bir araya getirilmiş ve tarım, hayvancılık, turizm vb. alanlarda temsilcilerin görüş alışverişinde bulunması sağlanmıştır. Ülkemizden bu geziye katılanlar arasında Aydıncık’ta tekne balıkçılığı yapmakta olan bir temsilci de yer almıştır. Fransa’ya yapılan bu ziyarette, CEA Marcoule, Flamanville nükleer enerji santralleri ziyaret edilmiştir. Mersin ve Sinop Bölgesinden katılan halk temsilcileri nükleer enerji santrallerinin balıkçılık faaliyetleri üzerine ilişkin etkileri hakkında Fransız yetkililere doğrudan sorularını yöneltme fırsatı bulmuşlar ve nükleer enerji santrallerinin söz konusu bölgelerde yürütülen balıkçılık faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını birinci ağızdan duymuşlardır.