Dünyada Nükleer Enerji

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın “Güç Reaktörü Bilgi Sistemi – Power Reactor Information System (PRIS)” verilerine göre dünyada nükleer enerjinin durumu. 31 ülkede 449 nükleer reaktör işletme halindedir (18 Eylült 2018). 2018 yılı itibariyle dünya genelinde elektrik üretiminin yaklaşık  %11’i 2477 TWh ile  nükleer santrallerden sağlanmıştır.  18 ülkede 55 nükleer reaktör inşası da devam etmektedir.f

Dünya Nükleer -bayraklı nükleer reaktör sayısıABD’de 99 nükleer reaktör işletmede bulunmaktadır. 2017 yılında elektrik üretiminin %20’si nükleer santrallerden karşılamıştır. 2 Nükleer reaktör inşa halindedir [1]

Rusya’da 37 nükleer reaktör işletme halindedir. Rusya elektrik üretiminin yaklaşık %17’sini nükleer santrallerden karşılamakta olup 6 nükleer reaktör inşa halindedir [2]. Rusya,  ilk yüzen nükleer santral, ticari işletmesi olan yeni nesil ilk hızlı nötron reaktörü (BN-800 ve BN-1200) gibi öncü çalışmalar yapmaktadır[3].

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 44 nükleer reaktör işletme ; 13 nükleer reaktör de inşaat halindedir. Çin elektrik üretiminin %3.5’ini nükleer enerjiden karşılamaktadır. Çin nükleer santralleri yerlileştirme noktasında önemli adımlar atmış olup, şuanda kendi nükleer santral tasarımına sahip olmakla kalmayıp uluslararası piyasaya kendi tasarımı reaktörleri pazarlamaktadır.

Birleşik Krallıkta 15 nükleer reaktör işletme halindedir ve üretilen elektriğin %20’si nükleer santrallerden karşılanmaktadır. Birleşik Krallık 2006’da yayımladığı politika belgesiyle toplam 16 GW’lık yeni nükleer santral yapmayı planlamaktadır[4].

Fransa’da 58 nükleer reaktör işletme halindedir. Elektrik üretiminin %72’si nükleer santrallerden karşılanmaktadır[5]. 1 nükleer reaktör de inşaat halindedir.

Almanya’da 7 nükleer reaktör işletme halindedir ve elektriğinin %13’ü bu santrallerden karşılamaktadır. Fukuşima sonrası 8 nükleer reaktörünü kapatmıştır. Kapatılan Nükleer reaktörler 1980’den önce yapılmıştır. İşletmecilerle yapılan anlaşmaya göre, bu santraller 2010 yılında işletmeden çıkarılacaktı. Ancak 2010 yılında enerji arz güvenliği sebebiyle bu santrallerin işletme sürelerinde uzatma yapıldı. 2011 yılında yaşanan Fukuşima kazası sonrası 250 bin kişilik antinükleer gösteri sonunda işletme süresi uzatılan bu santraller kapatıldı. İşletme sahiplerinin açtığı dava süreçleri devam etmektedir.

Japonya’da Fukuşima öncesi 48 nükleer reaktör işletmede iken 2 nükleer reaktör inşa halinde idi. Fukuşima sonrası işletmede olan tüm nükleer santraller yeniden risk değerlendirmesi yapılması amacıyla kapatılmıştır. Aralık 2013 yılında Japon hükümetinin yayınladığı 20 yıllık enerji planında nükleer enerji santrallerinin baz yük olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Bu sebeple Nükleer Santrallerin detaylı güvenlik analizlerinin yapılıp yeniden işletmeye alma süreçleri başlatılmıştır. Japonya’daki 43 reaktörün 26 sı yeniden işletmeye alınmak için Nükleer Düzenleyici Kuruluşuna (NRA) başvuruda bulunmuştur. Şubat 2018 itibarı ile Japonya’da 5 reaktör NRA’da izin alıp sisteme elektrik üretmeye başlamış olup, 21 reaktör elektrik üretimi için NRA iznini beklemektedir.

Elektrik ihracatı yapan ülkelerde işletme ve inşa halindeki nükleer santral sayıları[8] (22 Şubat 2018)

Ülkeler Net Enerji İthalatı [9](%) Elektrik üretiminde nükleer (%), 2011 İşletmedeki nükleer reaktör sayısı İnşa halindeki nükleer reaktör sayısı İstanbul Nüfusuna Oranı
Rusya -72 17,5% 36 7 10 katı
Kanada -40 15,9% 19 3 katı
Arjantin -3 4,4% 3 1 3 katı
Romanya -11 19,8% 2 4 katı
Meksika -13 4,6% 2 7,5 katı
Birleşik Arap Emirlikleri[10] -116 4 1/4
İran -60 1,5% 1 5 katı

Nükleer Santrallerin Ağustos 2017 itibariyle mevcut kapasitesi 391 GW’dır. Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA-IAEA), Uluslar arası Enerji Ajansı (UEA- IEA) ve Dünya Nükleer Birliğinin (DNB- WNO) yayımladığı öngörülere göre[11]:

  • 2020 yılında nükleer santrallerin toplam kapasitesinin 400-500 GW;
  • 2030 yılında ise 700 GW dolaylarında olacağı beklenmektedir.
  • Ülkelerin nükleer santrallere yönelmesinde:
  • Elektrik üretim maliyetlerinin düşük olması
  • Enerji arz güvenliğinin sağlanması
  • Yakıt fiyatlarının, elektrik maliyeti üzerindeki küçük etkisi,
  • Sera gazı salımının olmaması ile İklim Değişikliğiyle mücadeleye etkisi.

en önemli parametrelerdir.

 Dünyada İşletmedeki ve İnşaat Halindeki Nükleer Santral Sayıları ile Ülkelerin Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı[12]

Ülkeler İşletmedeki Nükleer Santral Sayısı İnşaat Aşamasındaki Santral Sayısı Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı (yüzde)
ABD 99 2 19,74
Fransa 58 1 72,28
Japonya 48 (9) 2 2,15
Rusya 37 6 17,14
Güney Kore 24 4 30,3
Çin 44 13 3,56
Hindistan 22 6 3,38
Kanada 19 15,63
İngiltere 15 20,4
Ukrayna 15 2 50,29
İsveç 8 42,7
Almanya 7 15,5
İspanya 7 19,7
Belçika 7 52,1
Çek Cumhuriyet 6 36,4
Tayvan 6 2 18,4
İsviçre 5 40
Finlandiya 4 1 33,71
Macaristan 4 51,27
Slovakya 4 2 54,14
Pakistan 5 2 4,4
Arjantin 3 1 5,62
Brezilya 2 1 2,93
Bulgaristan 2 35,03
Meksika 2 6,19
Romanya 2 17,09
Güney Afrika 2 6,61
Ermenistan 1 31,41
İran 1 2,11
Hollanda 1 3,39
Slovenya 1 35,19
Birleşik Arap Emirliği 4
Beyaz Rusya 2
Bangladeş 2
Türkiye 1
TOPLAM 455 55

[1]http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/US-Nuclear-Power-Plants
[2] http://www.rosatom.ru/en/nuclear_industry/russian_nuclear_industry/
[3] http://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx
[4] http://namrc.co.uk/intelligence/uk-new-build-plans/
[5] http://www.rte-france.com/en/sustainable-development/eco2mix/national-data/power-generation-by-energy-source
[6] Sendai santrali 10 Ağustos 2015 tarihinde devreye alındı
[7] http://yesilgazete.org/blog/2014/10/29/japonya-fukushimadan-3-yil-sonra-bir-nukleer-santralde-uretime-baslama-onayi-verdi/
[8] IAEA Power Reactor Information System, Nisan 2016
[9] http://www.eia.gov/countries/
[10] İlk nükleer santrallerini inşa etmektedirler.
[11] Nükleer Teknoloji Değerlendirme Raporu-2014, UAEA. GC(58)/INF/4 – sayfa 13, Fig.A-7 (http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC58/GC58InfDocuments/English/gc58inf-4_en.pdf)
[12] UAEA PRIS Reactor Power Information System (18 Ağustos 2017 tarihli veriler)

Paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VK