Mikro-Modüler Nükleer Reaktörler: U-Battery

Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar yeni nesil ürünlerin üretimini zorunlu kılmaktadır. Nükleer enerjide son 60 yılda ortalama 1000 MW’lık veya daha yüksek güçlerde nükleer reaktörler revaçta iken günümüzde daha düşük güçlü ve modüler reaktör tasarımları kendini göstermeye başladı. Small Moduler Reaktörlerle başlayan furya Micro-Moduler Reaktörlerle devam ediyor.

Micro-Modüler Reaktörlere ilk örnek URENCO firmasının öncülüğünde İngiltere’de tasarlanan U-Battery oldu. 2008 yılında başlayan çalışmaların 2024 yılında demo bir santralin inşasıyla sonuçlanması planlanmakta.

Günümüzdeki reaktörlerden farklı bir tasarıma sahip olan U-Battery  Yüksek Sıcaklık Reaktörlerinden (High Temperature Reactor) temel alarak geliştirilmiş. Yakıt olarak TRISO elemanları kullanılan reaktörde, altıgen yakıt blokları bulunmakta. Moderatör olarak grafit tercih edilmiş.

u-battery-schematic-large

10 ve 20 MWth olarak iki farklı güç için tasarlanan U-Battery, toryum yakıt elemanları kullanılarak daha ekonomik bir yakıt çevrimi hedeflenmiş. Toplam maliyetinin 40-70 milyon avro arası olacağı tahmin edilen U-Battery, Kanada Nükleer Düzenleme Otoritesi tarafından tasarım incelemesi yapılmakta.

U-Battery’nin en önemli avantajları;

  • Küçük olması
  • Ucuz olması
  • Emniyetli olması
  • İnovatif olması
  • Mobil olması

Elektrik üretiminin yanında, sanayinin ısı ihtiyacı, hidrojen üretimi, su deselinizasyonu  ve nükleer santrallerde dizel jeneratörler yerine kullanılabilecek olan U-Battery, iletim hatlarına bağlı olmaksızın çalışmak üzere tasarlanmış.

 

Kaynak: https://www.u-battery.com/