Mersin Akkuyu, bir fay hattı üzerinde mi bulunuyor?

Türkiye’de ayrıntılı fay hattı çalışmasını MTA yapmıştır. Bu çalışmaya göre Türkiye’deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve elde edilen verilere göre Akkuyu sahası merkez alındığında 100 km’lik çapta herhangi bir diri fay hattı bulunmuyor. Adı sıkça geçen Ecemiş Fay Hattı Akkuyu sahasına yaklaşık 160 km uzaklıkta yer alıyor.

Akkuyu sahasına 13 adet deprem istasyonu yerleştirilmiş  ve bunlar doğrudan Kandilli Rasathanesine bağlı. 1970’li yıllardan günümüze kadar geçen 40 yıllık süre içerisinde de farklı tarihlerde farklı kurumlar tarafından sahada depremsellik çalışmaları yapılmış ve çalışmalar sonucu ülkemizde depremsellik açısından en güvenli yerlerden biri olarak Akkuyu sahası belirlenmiş.

Herkes tarafından bilinen Akdeniz’deki Kıbrıs’ın ortası veya güneyinden geçen Kıbrıs Helenik Dalma Batma Zonu Akkuyu’ya 100 km’den daha fazla uzaklıktadır. Buna rağmen Akkuyu santral tasarımı, 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olacak şekilde yapılıyor.

Amerika’daki Diablo Nükleer Santrali’nin, meşhur San Andreas Fay Hattına uzaklığı sadece 10 km mesafede yer alıyor. Burada önemli olan fay hattının bilinmesi ve santral tasarımının buna göre dayanıklı olarak tasarımlandırılmasıdır.

Akkuyu sahasının seçiminde tüm uluslararası ve ulusal standartlar, gereksinim ve tavsiyeler dikkate alınarak yapılmıştır.

Nükleer santrallerde bulunan çift koruma kabı, kasırga, hortum ve fırtınalara, uçak ve füze çarpmalarına, santral dışı patlama sonucu oluşacak şok dalgalarına, şiddetli depreme ve su baskınlarına karşı reaktörü korumak için dizayn edilir.

Akkuyu NGS, deprem bölgesi sınıflandırmasında en güvenli sınıf olan 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

 

Sahada yapılan tüm çalışmalar göstermektedir ki Akkuyu NGS sahası sismik tehlike açısından son derece güvenlidir. Bu durum, Akkuyu sahasının bir NGS kurulumu için seçilmesindeki en önemli tercih sebeplerinden biridir.