Japonya Nükleere Geri Dönüyor

Japonya 2011 yılındaki 9.1 büyüklüğünde deprem ve ardından yaşanan tsunami sebebiyle gerçekleşen Fukuşima Nükleer Santralinde kaza sonrasında kapattığı onlarca reaktörlerden birini elektrik üretimi amacıyla tekrar başlatarak nükleer güç alanındaki iki yıllık yasaklamayı Ağustos ayı başında kaldırdı. Kagoshima bölgesindeki Sendai Nükleer Güç Santrali devlet düzenleyici kurumlarının 2013 senesinde güvenlik standartlarını güncelledikten sonra hizmete dönen ilk santral oldu. Fukuşima kazasından sonra Japonya’nın çalışır durumdaki 48 nükleer reaktörü kapatılmıştı.

Japonya’nın nükleer enerjiden yararlanan ülkeler arasına geri katılıp katılmaması ülkede tartışılan en önemli konulardan biri. Başbakan Shinzo Abe , Japonya ekonomisinin santrallerin sağladığı düşük maliyetli güce bağlı olduğuna işaret ederek yeni güvenlik standartlarını karşılayan boşta olan reaktörlerin çalıştırılmasını desteklediğini söyledi. Kademeli olarak çalışmaya başlayacak Sendai nükleer santralinin 1 numaralı reaktörünün yakıtla doldurulduğu ve kısa sürede tam kapasiteye çıkacağı belirtiliyor.

Enerji üretimi için yeterli kaynakları bulunmayan Japonya’da elektrik üretiminin yaklaşık dörtte biri nükleer santraller tarafından sağlanıyor.