İklim Değişikliği İçin Acil Reçete

  1. Ortak kuralları belirlemek

İklim Değişikliğine karşı uygulanacak kurallar üzerine 196 ülke ve AB anlaştı. Bu sayede ülkeler karbon emisyonlarını daha şeffaf paylaşacak, aynı zamanda raporlama ve gözden geçirmede kapasitelerine göre esnek davranabilecekler. Kurallarda tam anlaşma sağlanamayan piyasa mekanizmaları üzerine görüşmeler 2019 yılında devam edecek.

  1. Enerji dönüşümünü ivmelendirmek

Ülkelerin başarı hikayelerini şimdiden duymaya başladık: İzlanda elektriğinin %100’ünü düşük karbonlu enerji kaynaklarından üretiyor, Çin dünyanın en büyük emisyon ticaret sistemini kuruyor ve Kosta Rika dünyanın ilk karbonsuz ülkesi olma yolunda ilerliyor. Buna karşın 2018 yılında enerji sektörünün emisyonları sanayileşmiş ülkelerde bile arttı. Ülkeler arasında etkin müzakere ve şeffaf raporlama sayesinde başarı hikâyeleri bütün ülkelere yayılacak.

  1. Fosil yakıt tüketimini azaltmak

2018 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Taraf Ülkeler Konferansı Polonya’da kömür madenlerinin kalbinde boşuna yapılmadı. Fosil yakıtlar üzerine çalışanların iklim değişikliğiyle mücadelede arkada kalmaması için yüksek katma değerli sektörlere yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda hala almamız gereken uzun bir yol var.

  1. Enerji dönüşümünü takip etmek

Enerjide dönüşümü sağlamak ve ülkelerin azmini arttırmak için gelişmeleri birlikte takip etmemiz gerekiyor. Fiji yerlilerinin kullandığı Talanoa Diyaloğu ile Paris İklim Anlaşmalarının ortak kurallarının belirlenmesinde ülkeler birbirleriyle anlaşma yolunda ilerledi. 2023 yılından itibaren 5 senede bir sadece emisyonları değil aynı zamanda iklim değişikliğine uyum ve finansman konularını da katılımcı, herkesi dâhil edici ve şeffaf bir şekilde değerlendireceğiz.

  1. Bütün düşük karbonlu enerji kaynaklarını kullanmak

Enerjide dönüşümü sağlamak için bütün düşük karbonlu enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Sadece güneş ve rüzgâr enerjisini değil, aynı zamanda karbon yakalama, kullanım ve depolama, nükleer enerji, sürdürülebilir biyoenerji, hidrojen ve tabii ki enerji verimliliğini devreye sokmalıyız. Bunların her birinin iklim değişikliğiyle mücadele için üzerine düşen görevleri var.