Güney Kore 2016 Yılında Kurulu Güçte 100 GW Eşiğini Aşacak

 

Güney Kore’nin 2016 yılında 100 GigaWatt’lık kurulu güç kapasitesini geçmesi bekleniyor.

Ülke kurulu güç kapasitesi geçtiğimiz yıl 97 GW olarak gerçekleşti. Bu kapasitenin 32 GW’ını sıvılaştırılmış doğal gaz santralleri, 27 GW’ını ise kömür santralleri oluşturuyor. Bunları 21GW  kapasiteye sahip nükleer santraller ve 7 GW’lık Yenilenebilir enerji kaynakları takip ediyor.

Güney Kore Hükümetinin Shin-Kori 3Nükleer Reaktörünü ve Dangjin Güney Chungcheong bölgesindeki 4 kömür santralinin işletmeye alması ile birlikte bu sene ek 10 GW’lık bir elektrik üretim kapasitesi olmuş olacak.

Yerel enerji kaynakları ülkenin 2016 yılında kurulu gücünün 108 gigawatt’a ulaşacağını tahmin ediyor.

Uzmanlar, kömür santrallerinin ülkenin sera gazı azaltma politikasının önünde bir engel teşkil edeceğini söyleyerek Hükümeti gerekli önlemleri almaya çağırıyorlar.