Fukushima Etrafına Buz Duvarı

Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO) tarafından Salı günü yapılan açıklamada; Fukushima-1 Nükleer santralinin 4 ünitesi etrafına yer altını donduracak ekipmanın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Buz duvarının amacı yer altı sularının santral sahasına akışını engellemek. Donmuş toprak taze yeraltı sularının sahanın altından geçmesini durduracak.

Proje için toplam boyutu 1,5 km olan 1568 boru toprağın 30-35 metre altına yerleştirildi. Boruların içinden -30 derecede soğutucu sıvı geçecek. Buz duvarı ekipmanı Fukushima sahasında küçük ölçekli bir deneyle test edildi. Proje faaliyete geçtiğinde Dünyanın en büyük buz duvarı uygulaması olacak. Maliyeti ise yaklaşık 278 milyon Dolar Hükümet ve Tepco ekipmanın Mart sonuna kadar çalıştırılmasını bekliyorlar. Ekipmanın çalıştırılması için Japon Nükleer Düzenleme Kurulunun onayı bekleniyor.

Buz duvarı teknolojisi birçok inşaat uygulamasında özellikle yer altı suları yakınlarındaki tünel yapımlarında kullanılıyor.

Mevcut durumda her gün 450 ton su saha altı yer altı suyu pompalarla dışarı çıkarılıp filtrelerle temizleniyor.

Fukushima Daiichi ice wall - 460 (Tepco)