Dünya’da nükleer enerjinin durumu nedir ?

Nükleer enerjinin dünyadaki gelişiminden ve bugünkü kurulu güç miktarından söz eder misiniz? Dünyada toplam kaç tane nükleer enerji santrali var?

31 ülkede toplam 454 nükleer reaktör işletmede bulunmaktadır. Aralarında daha önce nükleer güç santrali bulunmayan Belarus, Bangladeş,Türkiye ve Birleşik Arap Emirliği’nin de bulunduğu 18 ülkede ise hali hazırda toplam 54 santralin inşası devam etmektedir. 2023 yılına kadar 164 yeni nükleer reaktör yapılması planlanmıştır.

98 santralle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik üretiminin % 20’sini nükleer enerjiden elde etmektedir. 58 nükleer reaktörün üretimde olduğu Fransa ise % 71’ini, 37 nükleer reaktörün üretime devam ettiği 6 reaktörün ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin % 17’sini,  5 reaktörün inşaat aşamasında 24 reaktörün ise işletmede olduğu Güney Kore % 27’sini nükleer santrallerden elde etmektedir. 46 nükleer reaktöre sahip Çin ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik enerji talebini karşılamak için 11 nükleer reaktörün inşasına başlamıştır.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Petrol ve doğalgaz zengini ülkelerde bile nükleer güç santrali bulunmaktadır. Örneğin, ABD, Kanada, İngiltere, Rusya ve Meksika gibi petrol zengini ülkeler, İran ve Rusya gibi doğalgaz zengini ülkeler elektrik enerjisi üretim portföyüne nükleer enerjiyi de dâhil etmişlerdir.

Ayrıca, petrol rezervi bakımından dünya 5 incisi, doğalgaz rezervi bakımından da dünya 9 uncusu olan Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ile 4 ünitelik santralin kurulumu için anlaşma imzalamıştır. Şuanda ilk ünitenin inşası devam etmektedir.

Fukuşima sonrasında Almanya ömrü dolan 10 santralini kapatmış olup 7 santral  işletme halindedir. Ancak, bu politik karar sonucunda Almanya elektrik ihtiyacını karşılamak için zaman zaman Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden elektrik ithal etmektedir.

Japonya, Fukuşima kazası nedeniyle kapattığı nükleer santrallerden dolayı ortaya çıkan elektrik açığını karşılamak için yıllık 40 milyar dolara yakın ilave enerji kaynakları ithal etmek zorunda kalmıştır. Nihayetinde, Japonya 17 nükleer güç santralini yeniden açma sürecini başlatmıştır.

 

Ülkeler Var Olan Nükleer Santral Sayısı (2018 yılı) İnşa Halindeki Nükleer Santral Sayısı (2018 yılı) Nükleer Santrallerin Elektrik üretimindeki Oranı (2017 yılı)
ABD 98 2 %20
Fransa 58 1 %71,6
Çin 46 11 %3,9
Japonya 42 2 %3,6
Rusya 37 6 %17,8
Güney Kore 25 5 %27,1
Hindistan 22 7 %3,2
Kanada 19 %14,6
İngiltere 15 %19,3
Ukrayna 15 2 %55,1
İsveç 8 %39,6
Almanya 7 %11,6
Belçika 7 %49,9
İspanya 7 %21,2
Çek Cumhuriyeti 6 %33,1
Tayvan 6 2 %9,3
İsviçre 5 %33,4
Finlandiya 4 1 %33,2
Macaristan 4 %50
Slovakya 4 2 %54
Pakistan 5 2 %6,2
Arjantin 3 1 %4,5
Brezilya 2 1 %2,7
Bulgaristan 2 %34,3
Meksika 2 %6
Romanya 2 %17,6
Güney Afrika 2 %6,7
Ermenistan 1 %32,5
İran 1 %2,2
Hollanda 1 %2,9
Slovenya 1 %39,1
Birleşik Arap Emirliği 4
Beyaz Rusya 2
Bangladeş 2
Türkiye 1
TOPLAM 454 54 Yaklaşık %11