Dünya’da nükleer enerjinin durumu nedir ?

Nükleer enerjinin dünyadaki gelişiminden ve bugünkü kurulu güç miktarından söz eder misiniz? Dünyada toplam kaç tane nükleer enerji santrali var?

31 ülkede toplam 444 nükleer reaktör işletmede bulunmaktadır. Aralarında daha önce nükleer güç santrali bulunmayan Birleşik Arap Emirliği’nin de bulunduğu 16 ülkede ise hali hazırda toplam 64 santralin inşası devam etmektedir. 2023 yılına kadar 164 yeni nükleer reaktör yapılması planlanmıştır.

99 santralle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik üretiminin % 20’sini nükleer enerjiden elde etmektedir. 58 nükleer reaktörün üretimde olduğu Fransa ise % 77’sini, 35 nükleer reaktörün üretime devam ettiği 8 reaktörün ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin % 19’unu,  3 reaktörün inşaat aşamasında 25 reaktörün ise işletmede olduğu Güney Kore % 30’unu nükleer santrallerden elde etmektedir. 33 nükleer reaktöre sahip Çin ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik enerji talebini karşılamak için 22 nükleer reaktörün inşasına başlamıştır.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Petrol ve doğalgaz zengini ülkelerde bile nükleer güç santrali bulunmaktadır. Örneğin, ABD, Kanada, İngiltere, Rusya ve Meksika gibi petrol zengini ülkeler, İran ve Rusya gibi doğalgaz zengini ülkeler elektrik enerjisi üretim portföyüne nükleer enerjiyi de dâhil etmişlerdir.

Ayrıca, petrol rezervi bakımından dünya 5 incisi, doğalgaz rezervi bakımından da dünya 9 uncusu olan Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ile 4 ünitelik santralin kurulumu için anlaşma imzalamıştır. Şuanda ilk ünitenin inşası devam etmektedir.

Fukuşima sonrasında Almanya ömrü dolan 9 santralini kapatmış olup 8 santral faaliyetini halen işletme halindedir. Ancak, bu politik karar sonucunda Almanya elektrik ihtiyacını karşılamak için Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden elektrik ithal etmektedir.

Japonya, Fukuşima kazası nedeniyle kapattığı nükleer santrallerden dolayı ortaya çıkan elektrik açığını karşılamak için yıllık 40 milyar dolara yakın ilave enerji kaynakları ithal etmek zorunda kalmıştır. Nihayetinde, Japonya 17 nükleer güç santralini yeniden açma sürecini başlatmıştır.

 

Ülkeler Var Olan Nükleer Santral Sayısı (2015 yılı) İnşa Halindeki Nükleer Santral Sayısı (2015 yılı) Nükleer Santrallerin Elektrik üretimindeki Oranı (2014 yılı)
ABD 99 5 %19,5
Fransa 58 1 %76,9
Japonya 43 2
Rusya 35 8 %18,6
Çin 33 23 %2,4
Güney Kore 25 3 %30,4
Hindistan 21 6 %3,5
Kanada 19 %16,8
İngiltere 15 %17,2
Ukrayna 15 2 %49,4
İsveç 10 %41,5
Almanya 8 %15,8
Belçika 7 %47,5
İspanya 7 %20,4
Çek Cumhuriyeti 6 %35,8
Tayvan 6 2 %18,9
İsviçre 5 %37,9
Finlandiya 4 1 %34,6
Macaristan 4 %53,6
Slovakya 4 2 %56,8
Pakistan 3 2 %4,3
Arjantin 3 1 %4,0
Brezilya 2 1 %2,9
Bulgaristan 2 %33,6
Meksika 2 %5,6
Romanya 2 %18,5
Güney Afrika 2 %6,2
Ermenistan 1 %30,7
İran 1 %1,5
Hollanda 1 %4,0
Slovenya 1 %37,2
Birleşik Arap Emirliği 4
Beyaz Rusya 2
TOPLAM 444 64 Yaklaşık %11

 

 

Paylaş
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VK