2015 Yılında İspanya’da En Fazla Elektrik Nükleerden

2015 yılında İspanya Elektriğinin %21,7’sini Nükleer Enerji’den Karşıladı

İspanya Elektrik Şirketi’nin (Red Eléctrica de España (REE)) açıkladığı verilere göre 2015 yılında İspanya elektrik sistemine en fazla elektik sağlayan enerji kaynağı  %21,7 ile nükleer santraller oldu.

İspanya Elektrik Sistemi 2015 raporuna göre nükleer enerji santrallerini %20,3 kömür, %19,1 rüzgâr, %11,1 hidro, %10,6 kojenerasyon ve diğer, %10 doğalgaz,%5,2 güneş ve %2 ile jeotermal santralleri takip etti.

 

ispanya

İspanya’da 2015 yılında elektrik talebi geçtiğimiz yıla göre  %1,9 artarak 248,181 GWh, kurulu güç ise %0,4 oranında artarak 102,613 MW oldu.

2015 yılında da ispanya elektrik ihracatçısı olma konumunu korudu. Ülke 15,119 GWh elektrik satarken 14,652 GWh elektrik satın aldı. Bu rakamlara göre ihracat geçtiğimiz yıla göre %83,3 düşerek 467 GWh olarak gerçekleşti.

2015 yılında İspanyada yapılan 443 km yeni hat ile birlikte ülkenin toplam iletim hattı uzunluğu 43,153 km’ye ulaştı.

İspanya nükleer enerjiden elektrik üretmeye 1968 de başladı. Ülkede 5 farklı sahada 7 adet nükleer reaktör işletme halinde. Bunlardan Akdeniz kıyısında bulunan Vandellòs nükleer santrali İspanyolların ünlü turizm merkezlerinden Barcelona’ya 100 km Palma Majorca Adasına ise 200 km uzaklıkta.

Vandellos Nükleer Santrali-Akdeniz Kıyısı
Vandellos Nükleer Santrali-Akdeniz Kıyısı