Nükleerde Türk- Fransız işbirliği

Fransız Ulusal Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansı (ANDRA) Uzmanı Boniface:- “(Nükleer atıkları bertaraf etme) Güvenlik ve emniyet şartlarına uyulduğu sürece toplum ve çevre için hiçbir risk yoktur”

Fransız Ulusal Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansı (ANDRA) Kıdemli Uzmanı Jean Michel Boniface, nükleer atıkların tüm dünyada güvenli bir şekilde bertaraf edildiğini belirterek, “Güvenlik ve emniyet şartlarına uyulduğu sürece toplum ve çevre için hiçbir risk yoktur” dedi.

AB’nin nükleer atık eğitim projesiyle ilgili Ankara’ya gelen Boniface,  nükleer enerjinin Fransa’nın elektrik üretimindeki payının yüzde 75 olduğuna değinerek, kullanılmış nükleer yakıt ve radyoaktif atık yönetiminin önemli olduğunu dile getirdi.

Radyoaktif atıkların Fransa’nın farklı bölgelerinde bulunan nihai depolama tesislerinde güvenli bir şekilde saklandığına değinen Boniface, kullanılmış nükleer yakıtların ise nükleer santral sahalarında geçici olarak depolandığını söyledi.

Kullanılmış nükleer yakıtların ve çıkan atıkların yönetiminde eğitimin önemini vurgulayan Boniface, süreçle ilgili üç aşama konusunda şunları söyledi:

“Nükleer santralden çıkan kullanılmış yakıtlar, ilk olarak soğuması için santral sahasında bulunan havuzlarda belli bir süre bekletilir. İkinci aşamada, ya özel depolama havuzlarında ya da kuru depolama yöntemiyle depolanır. Son aşamada ise nihai olarak saklanacakları yerin 500 ila 1000 metre derinliğinde bulunan uygun jeolojik yapılarda depolanır. Güvenlik ve emniyet şartlarına riayet edildiği sürece toplum ve çevre için hiçbir risk yoktur.”

Bu arada, Türkiye’nin Avrupa Birliği çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Fransa Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı ve ANDRA tarafından ortaklaşa yürütülecek “Kullanılmış Nükleer Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Konusunda Destek AB Kısa Süreli Eşleştirme Projesi” kapsamında, uzmanlar radyoaktif atık yönetimi konusunda deneyimlerini paylaşacak.